DualArt Design

Plan urbanistic de detaliu p.u.d.

 

Plan Urbanistic de Detaliu - PUD (Planuri Urbanistice)

Definitie din ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu:

Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate.

Planurile Urbanistice de Detaliu au rolul de a asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor parcele, in corelare cu functiunea predominanta impusa prin PUZ (Plan Urbanistic Zonal) si caracterul arhitectural urbanistic al zonei.

Planul Urbanistic de Detaliu - Studiul de Amplasament (P.U.D. - S.A.) reprezinta documentatia inscrisa in planul urbanistic de detaliu care fundamenteaza prin variante de analiza pe mai multe amplasamente, optiunea pentru realizarea unei constructii compatibila cu functiunile urbane, conform prevederilor planurilor urbanistice generale sau zonale si corelate cu conditiile din certificatul de urbanism.

Planul Urbanistic de Detaliu este un studiu tenhic ce analizeaza modul in care o cladire va fi amplasata pe parcela.

PUD-ul (Plan Urbanistic de Detaliu) are rolul de a aplica legislatia de arhitectura si urbanism in vigoare.

Prin PUD (Plan Urbanistic de Detaliu) sunt stabilite retragerile minime obligatorii ale unei cladiri, precum si coeficientul de ocupare al terenului CUT si procentul de ocupare al terenului POT, Regimul Maxim de Inaltime - RMH.

PUD-ul (Plan Urbanistic de Detaliu) este un studiu ce ajuta la obtinerea autorizatiei de construire.

Prin PUD (Plan Urbanistic de Detaliu) poate fi schimbat regimul juridic al terenului - PUD-uri de Concesionare - Sunt folosite pentru concesionarea unei suprafete de teren.

Domenii de aplicare ale planului urbanistic de detaliu:

Planul urbanistic de detaliu cuprinde orice functiune a localitatii, pentru care se solicita realizarea unor constructii, amenajari, spatii verzi etc., in cadrul unei parcele.

Principalele domenii pentru care se elaboreaza PUD sunt:

 • activitati productive
 • activitati prestatoare de servicii
 • locuinte de toate categoriile
 • institutii publice
 • activitati social culturale, de invatamant
 • noduri de circulatie
 • parcaje
 • constructii de gospodarire comunala
 • amenajari exterioare
 • spatii verzi
 • alte constructii de diferite destinatii

Reglemantari:

Planul urbanistic de detaliu trebuie sa abordeze si sa cuprinda reglementari cu privire la :

 • regimul juridic, economic, tehnic al terenului si constructiilor;
 • compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;
 • relatii functionale si estetice cu vecinatatea;
 • asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare;
 • permisivitati si constrangeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si amenajarilor.

Daca aveti vreun caz particular puteti sa ne puneti intrebari pe adresa de e-mail de la rubrica de contact.

 

 

Firma Dual Art Design va sta la dispozitie cu servicii de Urbanism - Plan Urbanistic de Detaliu P.U.D. cu pret incepand de la numai 450 E

 

Pentru mai multe detalii puteti accesa pagina noastra de la Intrebari frecvente