DualArt Design

Intrebari frecvente

Intrebari Frecvente - Acte necesare pentru Certificat de Urbanism si Autorizatie Construire

 

1. Ce este certificatul de urbanism?

2. Ce acte sunt necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism?

3. Cat timp dureaza pana la eliberarea certificatului de urbanism?

4. Ce acte sunt necesare penntru eliberarea autorizatiei de construire/demolare?

5. Ce contine documentatia tehnica pentru autorizarea lucrarilor de constructii (D.T.A.C.)?

6. Cat dureaza avizarea la Inspectoratul de stat in constructii (I.S.C.)?

7. Cat dureaza pana este eliberata autorizatia de construire/demolare?

8. Ce este Procedura aprobarii tacite?

9. Ce este studiul GEO (studiu geotehnic)?

10. Ce este studiul de insorire?

11. Care este inaltimea maxima a unei cladiri?

12. Care este distanta minima intre cladiri?

13. Care sunt retragerile minime fata de limitele de proprietate?

14. Ce este un PUZ (proiect urbanistic zonal)?

15. Ce este PUD -ul (proiectul urbanistic de detaliu)?

16. Ce conditii trebuie sa indeplineasca un teren pentru a fi construibil?

17. Cum se scoate un teren din circuitul agricol si cum se introduce in intravilan?

 

Intrebari Frecvente

1. Ce este certificatul de urbanism?
Certificatul de urbanism (C.U.) este actul de informare eliberat de primarie (Directia de urbanism) prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul (amplasamentul), cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora, respectiv in vederea desfiintarii constructiilor. Certificatul de urbanism are caracter informativ si nu tine loc de autorizatie de construire.

[inapoi la intrebari]


2. Ce acte sunt necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism?
Orice persoana fizica sau juridica poate obtine certificatul de urbanism prin prezentarea unui dosar ce contine:
* Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism
* 2 planuri de situatie pe suport topografic la scara 1:500 si 1:2000
* Document (chitanta) ce face dovada achitarii taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism

[inapoi la intrebari]

  3. Cat timp dureaza pana la eliberarea certificatului de urbanism?
Dupa depunerea actelor necesare, primaria este obligata sa elibereze certificatul de urbanism in maxim 30 de zile.

[inapoi la intrebari]

  4. Ce acte sunt necesare penntru eliberarea autorizatiei de construire/demolare?
Dosarul (documentatia) ce trebuie depus la directia de urbanism trebuie sa contina:
* Cerere pentru eliberarea autorizatiei de constructie / demolare
* Actul doveditor al titlului de proprietate asupra imobilului
* Certificatul de urbanism
* Documentatia tehnica pentru autorizarea lucrarilor de constructii (D.T.A.C.)
* Avizele si acordurile necesare - prevazute in certificatul de urbanism
* Declaratie pe proprie raspundere in privinta inexistentei litigiilor asupra imobilului.
* Documentul doveditor de plata a taxei pentru eliberarea autorizatiei
* Expertiza tehnica pentru lipire la calcan - daca este ceruta prin certificatul de urbanism
* Studiu de insorire - daca este cerut prin certificatul de urbanism

[inapoi la intrebari]

  5. Ce contine documentatia tehnica pentru autorizarea lucrarilor de constructii (D.T.A.C.)?
Documentatia tehnica cuprinde:
* Proiect de arhitectura semnat de un arhitect cu drept de semnatura atestat O.A.R. si verificat de un expert M.L.P.T
* Proiect de structura semnat de un inginer de structura si verificat de un expert M.L.P.T.
* Proiect de instalatii semnat de un inginer cu drept de semnatura si verificat de un expert M.L.P.T.
* Studiu Geotehnic
* Calcul G. - calculul coeficientului termic
* Dovada de luare in evidenta a proiectului la O.A.R. (Ordinul Arhitectilor din Romania)
Aceasta documentatie trebuie vizata de Inspectoratul de stat in constructii (I.S.C.)

[inapoi la intrebari]


6. Cat dureaza avizarea la Inspectoratul de stat in constructii (I.S.C.)?
Procesul de avizare la I.S.C. dureaza aproximativ 3 saptamani. In acest timp un inspector analizeaza proiectul de structura, arhitectura si acorda avizul spre neschimbare pentru proiectul in cauza.

[inapoi la intrebari]

  7. Cat dureaza pana este eliberata autorizatia de construire/demolare?
Directia de urbanism este obligata sa sa elibereze autorizatia in maxim 30 de zile. In cazul unor neclaritati in cadrul documentatiei, primaria trebuie sa anunte beneficiarul cu maxim 10 zile inaintea expirarii perioadei de 30 de zile, pentru lamurirea neclaritatilor.
In cazul in care autorizatia nu este eliberata in 30 de zile si beneficiarul nu este anuntat, acesta poate apela la Procedura Aprobarii Tacite.

[inapoi la intrebari]

  8. Ce este Procedura aprobarii tacite?
Conform legii (L.486/2003 si O.U. 27/2003), in termen de 30 de zile de la depunerea documentatiilor complete pentru obtinerea autorizatiei la directia de urbanism din cadrul primariei, daca aceasta nu raspunde solicitantului, atunci el poate considera ca a primit raspuns favorabil, chiar in lipsa unei hartii oficiale. Atentie: mai sunt de parcurs cateva etape pentru obtinerea autorizatiei: fie anuntati in scris primaria ca a doua zi incepeti lucrarile, fie actionati in judecata la contencios administrativ. Cererea se judeca in regim de urgenta si nu se platesc taxe de timbru.
Hotararea poate fi atacata cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntare.

[inapoi la intrebari]

 

  9. Ce este studiul GEO (studiu geotehnic)?
Acest studiu este cerut fie de primarie sau de inspectoratul de stat in constructii si are ca scop determinarea tipului de pamant pe care se va aseza viitoarea cladire, fie gradul de tasare a pamantului, omogenitatea acestuia si distanta pana la panza freatica.
Acest studiu va ajuta sa economisiti bani, deoarece inginerul de structura poate calcula exact, fara aproximari, necesarul de fundatie pentru cladirea dvs.

[inapoi la intrebari]

  10. Ce este studiul de insorire?
Acest studiu analizeaza modul in care umbra unei cladiri afecteaza iluminatul natural al cladirilor invecinate. Legea prevede ca fiecare camera a cladirilor afectate trebuie sa fie luminata direct timp de minim 1,5 ore pe zi. Pentru mai multe detalii viziteaza pagina noastra dedicata Studiului de Insorire.

[inapoi la intrebari]

  11. Care este inaltimea maxima a unei cladiri?
Inaltimea maxima a unei cladiri este data de regulamentul local de urbanism si este specificata in certificatul de urbanism. In cazul in care se doreste o inaltime mai mare, primaria va cere prin certificatul de urbanism un Plan Urbanistic Zonal (PUZ).
In general fiecare zona are un specific de inaltime (ex: zona de locuinte individuale - case - inaltimea este de parter plus 1 sau 2 etaje). In general se admite depasirea acestui specific de inaltime cu inca un nivel.

[inapoi la intrebari]


  12. Care este distanta minima intre cladiri?
Distanta minima intre cladiri trebuie sa fie egala cu jumatate din inaltimea celei mai mari dintre ele, dar nu mai mica de 3 m, conform regulamentelor locale de urbanism.

 

Distanta intre cladiri este jumatate din inaltimea celei mai inalte

[inapoi la intrebari]

  13. Care sunt retragerile minime fata de limitele de proprietate?
O cladire poate fi amplasata fata de o limita de proprietate la aproximativ 3 metri daca pe fatada exista ferestre sau 1.9 metri daca nu se gasesc ferestre pe fatada, cu mentiunea ca la una din limite retragerea trebuie sa fie de 3 m. Cladirile se pot amplasa si pe limita de proprietate prin cuplare la calcan. In acest caz trebuie lasata o distanta de 5 centimetri intre cele 2 cladiri.

 

Distanta fata de limitele laterale ale proprietatii

[inapoi la intrebari]

 

  14. Ce este un PUZ (proiect urbanistic zonal)
Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este un proiect care are caracter de reglementare a unor posibile dezvoltari urbane.
PUZ-ul reglementeaza:
-organizarea retelei stradale;
-zonificarea functionala a terenurilor;
-organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane;
-indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc);
-dezvoltarea infrastructurii edilitare;
-statutul juridic si circulatia terenurilor;
-delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca acesta exista in zona studiata;
-masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice, daca acestea
exista in zona studiata;
-mentionarea obiectivelor de utilitate publica;
-masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
-reglementari specifice detaliate (permisiuni si restrictii) incluse in Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului.

[inapoi la intrebari]

 

  15. Ce este PUD -ul (proiectul urbanistic de detaliu)?
Acest tip de proiect reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatiile imediate.

Tipuri de probleme abordate de PUD:
- regimul juridic, economic si tehnic al terenului si constructiilor;
- compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;
- relatii functionale si estetice cu vecinatatea;
- asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare;
- permisivitati si constrangeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite si amenajarilor;
- modul de ocupare si utilizare a terenului (POT, CUT);
- functiunea si aspectul arhitectural al constructiei (sau constructiilor) si amenajarilor;
- integrarea noilor constructii si corelarea lor cu cele existente invecinate;
- interventia, prin reabilitarea constructiilor si amenajarilor invecinate, in scopul armonizarii cu
constructiile si amenajarile noi propuse (daca este cazul);
- circulatia carosabila si pietonala, corelate cu traficul in zona si relatiile cu zonele invecinate (accese pietonale si auto);
- parcaje, spatii de recreere si de joaca;
- echiparea edilitara si impactul asupra retelelor existente in zona (necesitatea de dezvoltari,
modernizari, etc);
- functionarea diferitelor forme de proprietate juridica a terenului; circulatia acestora daca este caz

[inapoi la intrebari]

  16. Ce conditii trebuie sa indeplineasca un teren pentru a fi construibil?
Pentru ca un teren sa fie construibil trebuie indeplinite 5 conditii:
a. Terenul trebuie sa fie in intravilanul unitatii teritoriale pe raza careia se afla. In caz contrar trebuie scos din circuitul agricol si introdus in intravilan.
b. Suprafata terenului trebuie sa fie minim 150 mp pentru case insiruite si 200 mp pentru case izolate sau cuplate.
c. Deschiderea la strada trebuie sa fie de minim 8 m pentru case insiruite si 12m pentru case izolate sau cuplate. Atentie: Pentru ca un teren sa fie construibil, deschiderea la strada trebuie sa fie mai mica decat adancimea acestuia (latimea la strada sa fie mai mica decat lungimea acestuia).

d. Terenul pe care se doreste constructia nu trebuie sa aiba probleme legate de structura pamantului (pamant ce se poate tasa, teren pasibil la alunecari sau sa fie situat pe locul unei foste gropi, canal, etc). Aceste aspecte cu privire la teren se pot obtine printr-un studiu geotehnic.
e. Pe terenul pe care se doreste realizarea investitiei nu trebuie sa se gaseasca stalpi de inalta tensiune sau alte obiective de utilitate publica sau in raza de protectie a acestora.

 

Parcele edificabile si parcele needificabile

[inapoi la intrebari]

 

 

  17. Cum se scoate un teren din circuitul agricol si cum se introduce in intravilan?
Pentru scoaterea terenului din circuitul agricol trebuie parcuse cateva etape si depusa o documentatie la consiliul local.
Un prim pas este de a scoate un certificat de urbanism, ce trebuie sa cuprinda un extras din PUZ-ul sau PUG-ul in vigoare pentru terenul ce se doreste a fi scos din circuitul agricol.

Documentatia ce trebuie depusa cuprinde:

* Fotocopie a certificatului de urbanism
* Actul de proprietate in copie legalizata
* Plan de incadrare a amplasamentului
* Plan de situatie a amplasamentului obiectivului de investitie
* Intabulare - documentatie pentru obtinerea numarului cadastral provizoriu
* Studiu pedologic - cercetarea fertilitatii solului - intocmita de Oficiul de studii Pedologice si Agrochimice
* Expertiza de evaluare a terenului - efectuata de evaluatori atestati de Ministerul agriculturii
* Dispozitie de plata (chitante) a taxelor de scoatere a terenului din circuitul agricol. Taxele se platescc la posta
Documentatia va fi prezentata intr-un dosar cu sina. Documentele vor fi prezentate in fotocopii.
Printr-un PUZ ulterior se pot reglementa lotizari, racordarea la utilitati, statutul juridic al terenului, circulatiile aferente si limita intravilanului.

 

[inapoi la intrebari]

 

 

Bibliografie:

  • www.scribd.com
  • Ghidul Castor