Autorizatie de Constructie

Va oferim servicii de arhitectura incepand de la 3 euro pe metru patrat, servicii inginerie structura incepand de la 2 euro pe metru patrat si inginerie instalatii incepand de la 0,7 euro pe metru patrat pentru obtinerea autorizatiei de constructie.  

Autorizatie de constructie  - Acte autorizatie de constuctie -  documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de constructie ( DTAC )

Autorizatia de constructie este un act ce da dreptul unei persoane sa efectueze lucrari de constructie asupra unei cladiri.

Autorizatia de constructie este eliberata de Directia Urbanism din cadrul primariei in urma predarii si analizarii unei documentatii tehnice.

Obtinerea autorizatiei de construire se desfasoara pe un termen de minim 2 luni. Aceasta perioada de timp poate fi mai mare in functie de locul unde se construieste dar si de complexitatea lucrarii.  Spre exemplu autorizatia de construire pentru o casa in provincie se obtine mai repede decat autorizatia de constructie pentru o casa in capitala.

Actele necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire sunt cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare primul pas spre a obtine o autorizatie de construire este eliberarea acestui tip de certificat.

Lista acte necesare autorizatiei de construire:

1.       Certificatul de Urbanism (pentru detalii vizitati pagina Certificat de Urnanism);

2.       Copie legalizata dupa actul de proprietate al imobilului pentru care se doreste autorizatia de construire;

3.       Cerere pentru obtinerea autorizatiei de construire;

4.       Chitanta care dovedeste ca a fost platita taxa pentru autorizatia de construire;

5.       Declaratie notariala ca terenul nu este in litigiu;

6.       Extras de carte funciara;

7.       Cadastru si intabulare;

8.       Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de constructie - DTAC - avizata de inspectoratul de stat in constructii ( ISC ):

      a)      Proiect arhitectura;

      b)      Proiect structura;

      c)       Expertiza tehnica - daca este ceruta de certificatul de urbanism;

      d)      Studiu Geotehnic;

      e)      Proiect instalatii electrice, termice, sanitare;

      f)       Calcul termic;

      g)      Deviz al lucrarilor;

      h)      Dovada de luare in evidenta a proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania.

7.       Avizele cerute de Certificatul de Urbanism.

O autorizatie de constructie are valabilitate intre 1-2 ani si se poate prelungi.

Puteti downloada aici cerere pentru  AUTORIZATIE DE CONSTRUCTIE